Groep 4

Hier komt de foto!Welkom in groep 4!
Wij zijn een enthousiaste groep van 20 kinderen, 14 jongens en 6 meiden.
In groep 4 is er veel nieuw.
Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende leergebieden en de invulling daarvan.

Gynzy
Gynzy bestaat uit digitale verwerkingssoftware, dat het leerrendement van leerlingen kan verhogen. De verwerking in Gynzy gebeurt op een chromebook.
Het Gynzy-systeem houdt automatisch de vorderingen bij en geeft de leerkracht mogelijkheid directe feedback te geven. Leerlingen werken naast de lessen in ‘Werelden’ of ‘Bundels’, waarbij zij aan de slag gaan met persoonlijke leerdoelen per vakgebied. Op deze manier kan zeer adaptief les worden gegeven. Inloggen voor extra oefening kan ook thuis!
- Spelling
- Rekenen
- Oefenen, oefenen, oefenen!

Taal (Taal Actief 4)
- Iedere 4 weken een nieuw, aansprekend, thema
- Variatie in mondelinge lessen, schrijflessen en groepsopdrachten
- Toetsing: Woordenschat & Taalverkenning

Begrijpend lezen (2e helft van het jaar)
- Start met begrijpend luisteren in de 1e helft van het jaar
- Leren werken met de zeven leesstrategieën
- Aan de hand van actuele teksten worden de leesstrategieën geoefend

Lezen
- Technisch lezen met de methode Estafette
- Basisgroep (meer leerkrachtgebonden)
- Estafettelopers (meer zelfstandige verwerking)
- Iedere week kunnen we in de bieb op school opzoek gaan naar een mooi leesboek
- We starten iedere dag met een leeskwartier in de klas

Presenteren
- Mondeling - een boekbespreking
- Schriftelijk - een woordweb

Zaakvakken
BLINK
Door middel van interactieve lessen waarbij het digibord ook wordt ingezet leren de kinderen over verschillende onderwerpen. Voor de verwerking van deze lessen gebruiken we een werkboek met opdrachten.
- Leren door te ontdekken
- Veel met elkaar samenwerken

Engels

- Groove me
- Spelenderwijs leren aan de hand van Engelse liedjes

Expressie
- Verschillende gebieden komen wekelijks aan bod.
- Muziek, tekenen enz.
- Enkele weken in het schooljaar gegeven door een vakleerkracht.

Verkeer
- Op voeten en fietsen
Interactieve lessen, waarbij ook een koppeling gemaakt wordt met de leefwereld van de kinderen.

Gym
- Maandag door vakdocent Danny Berghuis
- Vrijdag door de groepsleerkracht
- Enkele weken in het schooljaar ook schoolzwemmen
- Turntoernooi in oktober
- Korfbaltoernooi in mei

We leren veel nieuwe dingen in de lessen die we doen, maar ook het zelfstandig aan het werk zijn, het goed leren samenwerken en eigenaarschap van leerlingen is belangrijk.
Om een opstap te kunnen maken naar het goed leren plannen werken we later in het schooljaar met een weektaak in Google Classroom waarop de opdrachten staan die de kinderen tijdens het zelfstandig werken moeten maken.

Tot ziens in groep 4!


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de leerkracht:

Lianne Kienhuis    :  L.kienhuis@stichtingbrigantijn.nl
(maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdagochtend)
Hubertien Bruns   : H.bruns@stichtingbrigantijn.nl
(Ondersteuning op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag van 8.30 uur tot 10.15 uur)
De leerkrachten zijn op hun werkdagen telefonisch te bereiken op
telefoonnummer 074-2672050.

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl