Groep 5Hier komt de foto!


Een gezellige groep!
Groep 5 is een leuke en gezellige groep die bestaat uit 24 kinderen, 16 meiden en 8 jongens. Wij mogen dit jaar de leerkrachten van deze groep zijn. Juf Inge is er op maandag en dinsdag en juf Sharon is er op woensdag, donderdag en vrijdag.

Wij vinden het belangrijk dat de kinderen met plezier naar school gaan en dat we elkaar met respect behandelen. Met een fijne groepssfeer begint het leren pas echt. Wij werken aan de zelfstandigheid van de kinderen en eigenaarschap. We leren samenwerken, samen leren en van elkaar leren.

Elke ochtend starten we met lezen in een door de kinderen zelfgekozen boek. Lezen en voorgelezen worden is van groot belang voor de ontwikkeling van ieder kind.
Dit jaar houden de kinderen een mondelinge presentatie over zichzelf. Hiervoor mogen ze
powerpoint of een woordweb gebruiken. Ook maken de kinderen individueel een informatieve poster op school.

Voor het zelfstandig werken gebruiken we Google Classroom op de Chromebook. De kinderen hebben een week de tijd om bepaalde opdrachten die opgegeven worden af te maken. Op deze manier leren ze zelf plannen.
De Chromebook gebruiken we ook voor rekenen en spelling. Met het programma Gynzy kunnen kinderen op hun eigen niveau met opgaven oefenen.
Spellingsafspraken zijn zo thuis op papier te maken, maar ook digitaal.

Op donderdagmiddag hebben de groepen 5, 5/6 en 6 creamiddag. Ze kunnen dan kiezen uit verschillende activiteiten en werken dan in gemengde groepen.
Van november t/m februari krijgt groep 5 om de week anderhalf uur handvaardigheid van een vakleerkracht.

Groep 5 werkt met de vakken rekenen (Gynzy), taal, spelling (TaalActief 4), technisch lezen
(Estafette), begrijpend lezen (Leeslink), schrijven (Pennenstreken), Blink Aardrijkskunde,
Geschiedenis, Natuur&Techniek, Engels (Groove.me), muziek (123Zing), verkeer (VVN), Catechese (Hemel&Aarde), Sociale Talenten, handvaardigheid, tekenen en gym.
De kinderen hebben twee keer in de week gym. De ene les van een vakleerkracht en de andere les van de leerkracht a.d.h.v. een vakwerkplan.

We hebben op school een continurooster. Alle kinderen eten daarom gezellig samen in de klas. Deze tijd is lestijd waarin we vertellen over het weekend, voorlezen, spreekbeurt houden, nieuws kijken en boekbespreking houden.

Ook heeft groep 5 door het jaar heen leuke activiteiten, sporttoernooien, excursies, voorstellingen e.d., zoals een volleybaltoernooi, streetsoccertoernooi, Koningsspelen, ‘waar zijn de knopjes’ in het Bussemakershuis enz.

We maken er samen een goed jaar van!


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de leerkrachten:

Inge Kuipers          i.kuipers@stichtingbrigantijn.nl
(maandag, dinsdag, woensdag om de week)
Sharon Groener    : s.groener@stichtingbrigantijn.nl
(woensdag om de week, donderdag, vrijdag) 

Beide leerkrachten zijn op hun werkdagen telefonisch te bereiken op
telefoonnummer 074-2672050.
deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl