Groep 6
 Groep 6 van ’t Iemnschelf is een gezellige groep die bestaat uit 20 kinderen ( 5 jongens en 15 meiden)
Wij, juf Sharon Groener, juf Anouk Nijkamp en juf Jacqueline Janssen, mogen dit jaar de juffen van deze groep zijn. 
Tot haar verlof begin december, staat juf Sharon op woensdag, donderdag en vrijdag in de groep. Na de kerstvakantie neemt juf Anouk haar taak op deze dagen over.
Juf Jacqueline staat het hele jaar op maandag en dinsdag in groep 6.

Wij vinden het heel belangrijk dat iedereen het fijn vindt om naar school te gaan. We zijn allemaal anders, maar we respecteren elkaar en zorgen er samen dan ook voor dat het voor ons allemaal prettig is in de klas en op school.

Ons doel is om alle kinderen het beste uit zichzelf te laten halen, op alle gebieden.
Hier nemen we de kinderen in mee. We werken aan groepsdoelen, maar alle kinderen stellen zichzelf ook persoonlijke doelen. Hierdoor krijgen ze meer bewustwording van eigen gedrag en eigen kunnen.

We bevorderen zoveel mogelijk de zelfstandigheid van de kinderen. Zelf zorg dragen voor je spullen, eigen oplossingen bedenken, zelf aan kunnen geven wat je nodig hebt om tot goede resultaten te komen. Eigen initiatief en ideeën zijn hierbij welkom en moedigen we aan.
Ook samenwerkend leren vinden we belangrijk. Middels verschillende werkvormen samenwerken en leren van en met elkaar. Daar waar het mogelijk is, werken kinderen samen.
Het zelfstandig werken wordt ook bevorderd door het werken met de weektaak. Deze wordt klaargezet in Google classroom. Hierop staan diverse opdrachten van verschillende vakken. De kinderen leren hier zelf plannen. Met enige regelmaat wordt de weektaak geëvalueerd.

Met rekenen en spelling werken de kinderen dagelijks op een chromebook in de digitale leeromgeving Gynzy.
Gynzy’s verwerkingssoftware is een adaptieve leeromgeving voor basisschoolleerlingen. Met de software kunnen leerlingen op eigen niveau met opgaven oefenen terwijl ze ondersteund worden in hun leerproces. De oefenstof sluit aan bij onze methode Wizwijs en Taal Actief 4 spelling. Dezelfde doelen worden geoefend.
Daarnaast zal ICT ingezet worden daar waar het een meerwaarde heeft in het leerproces.

Rekenen, taal, spelling, technisch lezen, begrijpend lezen, aardrijkskunde, topografie, geschiedenis, natuur, schrijven, sociale talenten, catechese, verkeer, muziek, gym, handvaardigheid en tekenen zijn de vakken die elke week gegeven worden. Sommige dagelijks, andere één of twee keer per week.
Gym hebben we twee keer per week, waarvan één les door een vakdocent gegeven wordt.

Doordat we een continurooster hebben, eten alle kinderen samen in de klas. Omdat dit eigenlijk lestijd is, hebben we op deze momenten de volgende onderwijsactiviteiten gepland.
Op maandag mogen de kinderen vertellen over het weekend.
Bij toerbeurt wordt op dinsdag het ‘Nieuws van de week’ gepresenteerd door één leerling die de week ervoor het nieuws heeft bijgehouden.
Op woensdag wordt er een spreekbeurt gehouden. In groep 6 doen de kinderen dit aan de hand van een Willem Wevervraag die ze zelf mogen kiezen.
Op donderdag wordt er door twee kinderen een boekbespreking gehouden en op vrijdag wordt er aandacht geschonken aan het eigenaarschap van de kinderen door de persoonlijke doelen te bespreken.

Op donderdagmiddag hebben we met de groepen 5 t/m 8 de creamiddag. Hier worden een aantal creatieve activiteiten aangeboden waaruit de kinderen mogen kiezen. Deze activiteiten worden georganiseerd en begeleid door leerkrachten en,  indien weer mogelijk, ouders.
Een gezellig uurtje in de week.

Naast dit alles hebben we ook nog buitenschoolse activiteiten, zoals sporttoernooien, excursies, voorstellingen, etc.
Kortom, het schooljaar is bijna te kort om alles te doen wat we willen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de leerkrachten:Jacqueline Janssen    :  j.janssen@stichtingbrigantijn.nl
(maandag en dinsdag)
Sharon Groener         :  s.groener@stichtingbrigantijn.nl  
(woensdag, donderdag, vrijdag tot begin december)
Anouk Nijkamp          a.nijkamp@stichtingbrigantijn.nl
(woensdag, donderdag, vrijdag vanaf januari)
Alle leerkrachten zijn op hun werkdagen telefonisch te bereiken op
telefoonnummer 074-2672050


deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl