Groep 8

  

Hallo allemaal, leuk dat jullie er zijn! Wij zijn groep 8. Ons lokaal zit in het nieuwe gedeelte van de school achter het toneel. Als je goed luistert, hoor je er de kikkers en de krekels. Vooral op die krekels is de leguaan dol!

Meneer Paul Groeneveld geeft ons les in het begin van de week. Meneer Roel Arends geeft ons les op het einde van de week. Meneer Sven Kortman (LIO-er) geeft les op donderdag en vrijdagochtend.

Best spannend, zo’n laatste jaar op de basisschool: de CITO-eindtoets, de keuze voor het voortgezet onderwijs, kamp, musical en…afscheid nemen. Een jaar met een lach en een traan(-tje).

Door alle coronamaatregelen zijn een aantal zaken vorig jaar niet doorgegaan. We hopen dat het dit jaar wel mag. En moeten we thuis les volgen, dan gaat ons dat gemakkelijk af via Google Classroom en Google Meet. En een chromebook kent voor ons geen geheimen meer.

Rekenen en spelling doen we al grotendeels digitaal. De zaakvakken via Blink Wereld. Meestal in een werkboek, maar er staat regelmatig wat klaar in Classroom, zodat we zelfstandig verder kunnen. Er is veel zelfstandig werk of momenten van samenwerken. Meneer helpt dan diegenen die extra instructie nodig hebben of extra uitdaging: projecten via Acadin of opdrachten vanuit de Plusklas. Ook gaan we dit jaar aan de slag met media-wijsheid: Online-Masters. We weten al heel veel, maar het kan altijd beter of veiliger of creatiever.

Ook de sportieve kinderen worden niet vergeten. Tal van sporttoernooien staan dit jaar op het programma: voetbal/handbaltoernooi, volleybal, diverse clinics en een danceworkshop. “Goed bezig, ’t Iemnschelf!”

Door het jaar heen zijn er veel projecten en feestdagen, soms gezamenlijk met alle groepen, soms alleen voor de bovenbouw. De Kinderboekenweek met de voorleeswedstrijden, de Kerstvieringen met vaak daaraan gekoppeld vaak een goed doel, Carnaval met de Playbackshow, de Paasviering, de Koningsspelen en natuurlijk de schoolreisjes en in ons geval: 3 dagen op kamp.

De rode draad door groep 8 heen is de voorbereiding op het voortgezet onderwijs. Regelmatig oude oefen-CITO’s maken om de vraagstelling te oefenen, de Proef-CITO in het voorjaar en in april de Eind-CITO. In groep 7 hebben we al een pre-advies gekregen. In februari krijgen we ons eind-advies VO. Door de jaren heen weten de juffen en meneren wel zo ongeveer waar we naar toe kunnen: VMBO, HAVO of VWO. En dat zal op de fiets gaan. Gelukkig doen we ook nog het Praktisch Verkeersexamen, dus dat zit of fietst wel snor!

We zeiden het al: groep 8 is een jaar met een lach en een traan(-tje). Maar boven alles een fijn en gezellig jaar!

Groetjes van groep 8 en hun leerkrachten..

 


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de leerkrachten:

Paul Groeneveld     : p.groeneveld@stichtingbrigantijn.nl
(maandag, dinsdag, donderdagmiddag)
Roel Arends            :  r.arends@stichtingbrigantijn.nl
(woensdag, donderdagmorgen, vrijdag)
Sven Kortman         : s.kortman@stichtingbrigantijn.nl
(donderdag en vrijdagochtend)

De leerkrachten zijn op hun werkdagen telefonisch te bereiken op
telefoonnummer 074-2672050


deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl